Odporności gwarantowane - zapewnia to właściwa mieszanka

Oddziaływania różnych czynników środowiskowych są pogrupowane w klasy narażenia, które mogą działać na beton, stal zbrojeniową lub części metalowe i których nie można uwzględnić jako obciążeń przy wymiarowaniu konstrukcyjnym. Wynikają z tego wymagania w odniesieniu do składu zastosowanego betonu oraz otulenia zbrojenia betonem, a także dopuszczalna szerokość pęknięć.
Oznaczenia poszczególnych klas narażenia składają się z litery X (dla narażenia), kodu typu szkodliwego działania oraz liczby, która odzwierciedla intensywność szkodliwego wpływu. Dla różnych rodzajów oddziaływań stosowane są następujące skróty z języka angielskiego:

  • 0 dla zerowego ryzyka (brak narażenia)
  • C für dla carbonation (karbonatacja)
  • D für dla deicing salt (chlorki np. z soli stosowanej zimą na drogach)
  • S für dla seawater (woda morska)
  • F dla frost (mróz i sól drogowa)
  • A dla chemical attack (atak chemiczny)
  • M dla mechanical abrasion (atak mechaniczny, ścieranie, zużycie itp.)

W Niemczech klasy narażenia są ujęte w normie DIN 1045-1 (08-2008). W przeciwieństwie do poprzedniej wersji z 2001 r., klasy narażenia zostały uzupełnione o narażenie W "korozja betonu na skutek reakcji alkaliów i kwasów krzemowych". Do tego narażenia nie przypisano żadnych minimalnych klas wytrzymałości betonu.
przedstawiono wizualizację odpowiednich klas narażenia.