POŁĄCZENIAUwaga: Przy obliczaniu wsporników kątowych zakładano posadowienie na gruncie rodzimym. Jeśli w poszczególnych przypadkach warunek ten nie jest spełniony, właściwości gruntu budowlanego muszą zostać sprawdzone przez odpowiedzialnego kierownika budowy.

Wsporniki kątowe produkcji naszej firmy powinny być przemieszczane wyłącznie przy użyciu uchwytów względnie tulei transportowych umieszczonych z tyłu. Należy przy tym unikać uderzeń i wstrząsów, ponieważ mogą one spowodować pęknięcia i odpryski.

Po ostatecznym ułożeniu tuleje należy wypełnić żywicą epoksydową.

Z uwagi na warunki produkcji oraz aby uniknąć szkód mrozowych produkty naszej firmy charakteryzują się lekką stożkowatością.

W strefie stopy znajduje się lekkie przewężenie, aby umożliwić odpływ gromadzącej się wody.

W przypadku dużych narożników należy przestrzegać następującej zasady:
Konieczny jest zwykły element o skróconej stopie (trzeba go zamówić).

Narożnik należy zabezpieczyć nadbetonem o jakości C 16/20 z klasą ekspozycji XC 2. Przy dużych narożnikach kątowych warstwę nadbetonu należy uzbroić konstrukcyjnie.System połączeń uchwyty/pręt okrągły oraz tuleje/nakładki.