Zgodne z tym przedziale kąta:


Ecken
Farben
Oberflaechen
Sonderformen


Informacja techn.
Grubość ścianki
15 cm
Wysokości
50 – 200 cm
Długości montażowe
50 cm
Powierzchnia
Beton licowy, gładki lub piaskowany
Kolor
Szary
Strona czołowa
Zewnętrzna
Krawędzie
Zaokrąglone
Jakość betonu
Standardowo C 30/37
Klasy ekspozycji
XC1-XC4, XD1, XF1-XF3 inne klasy ekspozycji na życzenie
Obciążenie
p = 5,00 kN/m²
Zbrojenie
Wg Aprobata Techniczna ITB
Szczególne
Na życzenie
przypadki
wg raportu DIN
obciążenia
Model obciążenia 1
- Pasy jezdni 1
- Pasy jezdni 2
przypadki obciążenia (dawniej)
SWL 30
SWL 60

Estetyczna - o zaokrąglonych krawędziach do wszystkich kształtówŚciana oporowa o zaokrąglonych krawędziach od strony widocznej. Produkujemy ją seryjnie o grubości 15 cm i o szerokości 50 cm do wysokości 2 metrów. Standardowo zakłada się, że jej obciążenie wynosi do 5,00 kN/m². Możemy także wykonać ją w indywidualnych kolorach i nadać powierzchni dowolną fakturę.    Obszary zastosowań:
  • architektura krajobrazu
  • architektura zieleni
  • układanie chodników

  • Wyposażenie certyfikowane:
  • Indywidualnie obliczane statycznie zbrojenie ze stali zbrojeniowej BST 500/550 S/M z otuliną betonową ze wszystkich stron według normy Aprobata Technizna ITB przy uwzględnieniu wymaganych klas ekspozycji
  • Standardowa jakość betonu C 30/37, możliwość zastosowania betonów o specjalnych właściwościach
  • Standardowe powierzchnie gładkie lub piaskowane
  • Standardowy kolor szary, możliwość zastosowania kolorów indywidualnych

Zirkant – Długość montażowa 50cm

Przypadek obciążenia 1
Nr zamów. H F B D kg
15505001 50 35 50 15 140
15506001 60 40 50 15 167
15508001 80 50 50 15 220
15510001 100 60 50 15 274
15512001 120 60 50 15 310
15513001 130 70 50 15 347
15514001 140 75 50 15 373
15515001 150 80 50 15 400
15516001 160 90 50 15 436
15518001 180 95 50 15 481
15520001 200 105 50 15 535

Ze względów statycznych długości stopy i ciężary mogą być różne.
Wymiary w cm dane bez gwarancji