Zgodne z tym przedziale kąta:


Ecken
Farben
Oberflaechen
Sonderformen


Informacja techn.
Grubość ścianki
15 cm
Wysokości
50 – 250 cm
Długości montażowe
49,5 cm, 100 cm
Powierzchnia
Beton licowy, jedna strona gładka, jedna strona wygładzana ręcznie
Kolor
Szary
Strona czołowa
Zewnętrzna lub wewnętrzna
Krawędzie
Fazowane
Jakość betonu
Standardowo C 30/37
Klasy ekspozycji
XC1-XC4, XD1, XF1-XF3 inne klasy ekspozycji na życzenie
Obciążenie
p = 5,00 kN/m²
Zbrojenie
Wg Aprobata Techniczna ITB
Szczególne
Na życzenie
przypadki
wg raportu DIN
obciążenia
Model obciążenia 1
- Pasy jezdni 1
- Pasy jezdni 2
przypadki obciążenia (dawniej)
SWL 30
SWL 60
Jakość betonu
betony C 30/37 do C 35/45
Wg raportu DIN 100
(Aprobata Techniczna ITB )
Betony o specjalnych właściwościach
Powierzchnia
Piaskowanie

Stabilna - bez zasypywania jako ściana dźwiękochronna, do zabezpieczania wykopów, jako magazyn materiałów sypkich, do garaży podziemnych lub do stosowania na zboczach i rampach.T-KANT to ściany oporowe firmy Westerwelle przeznaczone do stosowania bez podparcia. Używane wszędzie tam, gdzie zrezygnować trzeba z wypełnienia za obudową lub wypełnienie to jest niewystarczające dla zapewnienia stateczności ściany. Produkujemy je seryjnie o grubościach 15, 20 i 25 cm do wysokości 4 metrów i o szerokości 50 cm i 100 cm. Standardowo zakłada się, że jego obciążenie wynosi do 5,00 kN/m².  Obszary zastosowań:
 • boksy z materiałem nasypowym
 • podparcia wykopów budowlanych
 • ścianki izolujące dźwiękowo

 • garaży podziemnych

 • Wyposażenie certyfikowane:
 • Indywidualnie obliczane statycznie zbrojenie ze stali zbrojeniowej BST 500/550 S/M z otuliną betonową ze wszystkich stron według normy Aprobata Technizna ITB przy uwzględnieniu wymaganych klas ekspozycji
 • Standardowa jakość betonu C 30/37, możliwość zastosowania każdej innej jakości betonu
 • Standardowe powierzchnie gładkie, beton licowy gładki/wygładzany ręcznie, możliwość nadania indywidualnych struktur
 • Standardowy kolor szary, możliwość zastosowania kolorów indywidualnych

T-Kant

Długość montażowa 49
Nr zamów. H F B D kg
15505011 50 25 49,5 15 126
15506011 60 30 49,5 15 162
15507011 70 35 49,5 15 198
15508011 80 35 49,5 15 216
15509011 90 40 49,5 15 252
15510011 100 40 49,5 15 270
15511011 110 40 49,5 15 288
15512011 120 40 49,5 15 306
15513011 130 45 49,5 15 342
15514011 140 45 49,5 15 360
15515011 150 50 49,5 15 396
15516011 160 55 49,5 15 432
15517011 170 55 49,5 15 450
15518011 180 55 49,5 15 468
15519011 180 65 49,5 15 522
15520011 200 65 49,5 15 540
15521011 210 65 49,5 15 618
15523011 230 75 49,5 15 702
15525011 250 75 49,5 15 738

Długość montażowa 100
Nr zamów. H F B D kg
15005011 50 25 100 15 252
15006011 60 30 100 15 324
15007011 70 35 100 15 396
15008011 80 35 100 15 432
15009011 90 40 100 15 504
15010011 100 40 100 15 540
15011011 110 40 100 15 576
15012011 120 40 100 15 612
15013011 130 45 100 15 684
15014011 140 45 100 15 720
15015011 150 50 100 15 792
15016011 160 55 100 15 864
15017011 170 55 100 15 900
15018011 180 55 100 15 936
15019011 190 65 100 15 1044
15020011 200 65 100 15 1080
15021011 210 65 100 15 1236
15023011 230 75 100 15 1404
15025011 250 75 100 15 1476
Ze względów statycznych długości stopy i ciężary mogą być różne.
* W przypadku elementów T-KANT o wysokości powyżej 200 cm grubość stopy wynosi 20 cm.
Wymiary w cm Inne wysokości na życzenie. dane bez gwarancji