Zgodne z tym przedziale kąta:


Ecken
Farben
Oberflaechen
Sonderformen


Informacja techn.
Grubość
10 cm
Długość
200 cm
Szerokość
100 cm
Powierzchnia
Faktura antypoślizgowa
blacha ryflowana, pozytyw
Kolor
Szary albo czerwony
Krawędzie
Fazowane
Jakość betonu
Standardowo C 30/37
Klasy ekspozycji
XC1-XC4, XD 1, XF1-XF3
inne klasy ekspozycji na życzenie
Obciążenie
p = 5,00 kN/m²
Zbrojenie
Wg DIN 1045-1

ClaimSystem PERONKANT jest uniwersalnym zestawem elementów prefabrykowanych do budowy peronów kolejowych lub zajezdni tramwajowych. System ten składa się z płyty peronowej PERONKANT i ściany oporowej PRIVANT, która służy do jej wspierania.

Płyta peronowa PERONKANT jest płytą betonową z koszem zbrojeniowym do zastosowania na przykład w kolei lub zajezdniach tramwajowych. Płyty te produkowane są o grubości 10 cm z umieszczonym na nawierzchni antypoślizgowym pasem ostrzegawczym.

  Zastosowania:
 • drogownictwo
 • kolej
 • zajezdnie tramwajowe
 • budownictwo naziemne
 • budownictwo podziemne
 • infrastruktura terenów zieleni i ogrodów

 • Certyfikat Instytutu Techniki Budowlanej:
  APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7192/2006

 • Indywidualne obliczenia statyczne odnośnie zbrojenia ze stali zbrojeniowej BSt500S lub BSt550M z otuliną ze wszystkich stron.
 • Standardowa klasa betonu C 30/37 LP (możliwość zastosowania innych klas)
 • Standardowa faktura lub inne zgodnie z zamówieniem
 • Kolor szary lub wiśniowy